Level 6 Level 8
Level 7

91 - 98


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
YA MÜNTEKİM
Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.
YA VELİY
İnananların dostu, onları sevip yardım eden.
YA VALİ
Bütün kainatı idare eden.
YA ALİY
Yüceler yücesi, çok yüce.
YA MÜTEALİ
Son derece yüce olan.
YA BAKİ
Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
YA MALİKÜ'L-MÜLK
Mülkün, her varlığın sahibi.
YA ZÜ'L-CELALİ VE'L-İKRAM
Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.