Level 7 Level 9
Level 8

Kletby/zaříkávání


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hoj tuke o kar te bandžol!
aby se ti čůrák zkřivil!
kaj tuke e mindž te šučol!
aby ti seschla píča!
mizerere tuke pro jandre!
jakoukoli nemoc ti do varlat!
o kar tut te tašľarel!
aby tě zadusil kokot!
sukervica tuke pro piski te marel!
aby tě pěna u huby mlátila do pysků!