Level 11 Level 13
Level 12

9) The Kingdom of the Lion


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tyrannical
zalim, acımasız, gaddarca
just
adil, haklı, doğru, iyi, tam
reign
hükümdarlık, saltanat, saltanat dönemi, hüküm sürmek, saltanat sürmek
proclamation
bildiri, ilan, duyuru, beyanname
assembly
meclis, kurul, montaj, toplantı, kongre
draw up
düzenlemek, dikleştirmek, dik tutmak, ayarlamak, doluşturmak, yaklaşıp durmak, kaleme almak, tanzim etmek
stag
yetişkin erkek geyik, spekülatör, iri erkek hayvan, spekülasyon yapmak
hare
yabani tavşan, iri yabani tavşan
amity
dostluk, dostça ilişki
long
özlemek, arzu etmek
impunity
dokunulmazlık (hukuk)