Level 12 Level 14
Level 13

10) The Wolf and the Crane


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
crane
vinç, turna (uzun bacaklı bir hayvan), sifon, turna gibi uzanmak, vinç ile kaldırmak
draw out
çıkarmak, çekip çıkarmak, çekmek, ana hatlarıyla çıkarmak
sum
toplam, miktar, meblağ, tutar, öz, özet
grin
sırıtma, sırıtmak
grind
öğütmek, inek öğrenci, yorucu iş
sufficient
yeterli, yeter, kâfi, elverişli, yeterli kalite
recompense
ceza, karşılık, karşılığını vermek, hakkını vermek, ödüllendirmek, ödül, tazminat
permit
izin, müsaade, izin vermek, ruhsat, ruhsat vermek
wicked
kötü, hain, aşağılık, ahlaksız, hınzır, fena, kötücül, kötü huylu