Level 13
Level 14

11) The Fisherman Piping


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
projecting
çıkıntılı, çıkık, pörtlek, taşkın
vain
beyhude, nafile, boş, kibirli, kendini beğenmiş
lay
koymak, hazırlamak, kurmak, sermek
aside
bir kenara, bir tarafa
haul
vurgun, çekmek (ağır bir şeyi), taşımak, ağ ile balık tutmak