Level 1 Level 3
Level 2

Hystory of Collins (Introduction)


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
onwards
beri, bu yana, itibaren
reckon
gözüyle bakmak, hesaplamak, varsaymak
however
ancak, her nasılsa, ama, oysa, her halukarda, nasıl oldu da
crop
ekin, mahsul, ürün, kırpmak, kesmek
steam
buhar, istim, buğu, buğulamak
affordable
satın alınabilir, karşılanabilir
scripture
incil, yazı, yazıt, kutsal kitap
diversify
çeşitlendirmek, çeşitlenmek, değişik alanlara yöneltmek
institute
enstitü, kurmak, başlatmak, tayin etmek, atamak
eclipse
tutulma (ay/güneş), gölgede bırakmak, sönmek, örtmek, ışığını karartmak, düşüş
paperback
kağıt kapaklı kitap, kağıt kapaklı
hardback
ciltli kitap, sert kapak, cilt (kitapta)
intend
niyet etmek, niyeti olmak
collectible
koleksiyon malı, toplanabilir