Level 2 Level 4
Level 3

About the Author (Introduction)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
whether
olup olmadığını, eğer
varying
çeşitlenme, durmadan değişen, farklılaşan, değişken, değişerek
circa
tahminen, (tarihler için kullanılır) dolaylarında, yaklaşık olarak, yaklaşık
BC
milattan önce (Before Christ)
impart
bildirmek, söylemek, uygulamak, açıklamak, pay vermek, açığa vurmak, birisine bildiri yapmak veya bilgelik vermek
through
vasıtası ile, kanalıyla, başından sonuna kadar, yolu ile, boyunca, dayanmak, atlatmak
generic
genel, cinsle ilgili, soyuna özgü, üretken, soysal, genelleyici, cinse özgü, jenerik, genel özellikleri olan, umumi
folk
halk, aile, ırk, millet, insanlar, kavim, inanç, folklor, akrabalar
morality
ahlak, ahlaklılık, erdem, etik
majority
çoğunluk, erginlik, rüşt, ekseriyet
arise
ortaya çıkmak, baş göstermek, meydana gelmek, zuhur etmek, yükselmek, oluşmak
undertone
gizli duygu, alçak ses, fısıltı, eğilim
anthropomorphic
insan biçiminde
moral
ahlaki, değer, manevi, ahlak dersi, ahlaklı
aspect
görünüş, yön, açı, bakış açısı, hal