Level 3 Level 5
Level 4

1) The Wolf and the Lamb


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lamb
küçük kuzu, kuzu eti
resolve
çözmek, karar vermek, aklına koymak, azmetmek, çözümlemek, gidermek
lay
sermek, koymak, hazırlamak, saldırmak
plea
savunma, özür, müdafaa, bahane, yalvarma
thus
böylece, böylelikle
grossly
fena halde
indeed
doğrusu, aslında, doğrusunu söylemek gerekirse, sahiden
bleat
melemek (kuzu, keçi sesi), mırıldanmak, sızlanmak
mourn
matem tutmak, yas tutmak, çok üzüntü duymak
pasture
otlak, otlamak, gütmek, otlatmak
well
pınar, kuyu, su kaynağı
as yet
şimdiye kadar, şimdiye dek
seize
kapmak, yakalamak ,el koymak, ensesine yapışmak, zorla kapmak
supper
akşam yemeği (hafif akşam yemeği)
refute
çürütmek (iddia), yalanlamak, aksini iddia etmek, aksini ispatlayarak çürütmek
imputation
suçlama, töhmet, itham, isnat, başkasına yükleme
tyrant
tiran, zalim, zorba, despot
pretext
bahane, mazeret, bahaneler üretmek, bahane uydurmak, kaçamak