Level 4 Level 6
Level 5

2) The Bat and the Weasels


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
weasel
gelincik, sansar, samur / kurnaz, sinsi kimse
spare
canını bağışlamak, kuymamak, esirgemek, yedek (anahtar elbise vb), ayırmak, idareli kullanmak, korumak, öldürmemek
assure
sağlamak, temin etmek (rahatlatıcı/ikna edici sözlerle), inandırmaya çalışmak, ikna etmek, güven vermek, garanti etmek
likewise
bilmukabele, aynı şekilde, aynı biçimde / ayrıca, dahi, hem, zira, aynen