Level 10 Level 12
Level 11

verbes forts : prétérit en -a-


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vara är var varit
être
be ber bad bett
prier / demander / mandier
ge ger gav gett
donner
binda binder band bundit
attacher
brinna brinner brann brunnit
brûler
brista brister brast brustit
éclater
dricka dricker drack druckit
boire
finna finner fann funnit
trouver (formel/vieillit)
finnas finns fanns funnits
se trouver (exister)
försvinna försvinner försvann försvunnit
dispaître
hinna hinner hann hunnit
avoir le temps
rinna rinner rann runnit
s'écouler
simma simmar sam summit
nager
sitta sitter satt suttit
être assis
slippa slipper slapp sluppit
être dispensé, se débarrasser, éviter, échapper
spinna spinner spann spunnit
tourner (to spin EN), filer (de la laine...) , ronronner
spricka spricker sprack spruckit
craquer, fendre
spritta spritter spratt spruttit
tressaillir
springa springer sprang sprungit
courir
sticka sticker stack stuckit
piquer
tvinga tvinger tvang tvungit
obliger
vinna vinner vann vunnit
gagner
bära bär bar burit
porter
skära skär skar skurit
couper, couper en tranche
smälta smälter smalt smultit
fondre
stjäla stjäl stal stulit
voler, dérober
svälta svälter svalt svultit
affamer, avoir faim
skälva skälver skalv skälvt
trembler