Level 6 Level 8
Level 7

verbes faibles : groupe 3


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bo bor bodde bott
habiter
tro tror trodde trott
croire
avsky avskyr avskydde avskytt
détester
bre brer bredde brett
étaler
fly flyr flydde flytt
s'enfuir
gro gror grodde grott
germer
klä klär klädde klätt
habiller
må mår mådde mått
se sentir
nå når nådde nått
atteindre, parvenir
ske sker skedde skett
survenir, avoir lieu, se passer
sy syr sydde sytt
coudre
åtrå åtrår åtrådde åtrått
désirer (ardemment), avoir une folle envie de