Level 7 Level 9
Level 8

verbes faibles irreguliers


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bereda bereder beredde berett
préparer
breda breder bredde brett
étaler
dölja döljer dolde dolt
cacher
födas föds föddes fötts
naître
glädja gläder gladde glatt
réjouir
göra gör gjorde gjort
faire
ha har hade haft
avoir
heta heter hette hetat
s'appeler
kvälja kväljer kväljde kväljt
écœurer
leva lever levde levt/levat
vivre
lägga lägger la(de) lagt
poser, mettre
skilja skiljer skilde skilt
séparer
smörja smörjer smorde smort
graisser, huiler
stöd(j)a stöd(j)er stödde stött
appuyer
svälja sväljer svalde svalt
avaler
säga säger sa(de) sagt
dire
sälja säljer sålde sålt
vendre
sätta sätter satte satt
placer, s'assoir (sig)
tämja tämjer täm(j)de täm(j)t
apprivoiser
töras törs tordes torts
oser
välja väljer valde valt
choisir, élire
vänja vänjer vande vant
habituer
veta vet visste vetat
savoir
växa växer växte växt/vuxit
pousser, grandir, croitre