Level 14 Level 16
Level 15

Tvorba osnove jednostavnog futura