Level 3
Level 4

151 - 176


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yeni doğan bebek
doğumdan sonraki ilk birkaç hafta veya ilk bir ay süresince bebeklere verilen ad
zaman aralıklı pekiştirme
davranış belirli bir süre ile gerçekleştirildiğinde davranışın pekiştirilmesi.
zigot
döllenme sırasında yumurtadan gelen 23 kromozom ile spermden gelen 23 kromozomun birleşmesi sonucunda oluşan döllenmiş yumurta hücresi
zincirleme
bir davranışın kendisini oluşturan daha basit öğretilebilir davranışlara bölünerek öğretilmesi.
kendiliğinden geri gelme
sönmüş bir davranışın bir süre sonra yeniden açığa çıkması.
nötr uyaran
organizmayı koşullanma sürecinin başlangıcında tepki vermeye götürmeyen uyarıcı.
kişisel yeterlilik algısı
bireyin farklı durumlarla baş edebilmesi, belli bir işi yapabilme yeteneğine sahip olabilmesi, kapasitesine ilişkin algısı.
geri getirme
bireyin uzun süreli bellekte saklı olan bilgisinin yerini tespit edip o bilgiyi kısa süreli belleğe getirerek kullanması.