Level 13 Level 15
Level 14

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cvičenie
gyakorlat
pokušenie
kísértés
vina
bűn
odpustiť
megbocsátani
vôľa
akarat
posväť sa
szenteltessék
nebo
menny
modlitba
imádság
zložené slovo
összetett szó
nechty
körmök