Level 2
Level 1

New level


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Araverme:
TBMM’nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir
Ara seçim:
TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir
Başkanlık Divanı:
Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Katip Üye ve 3 İdare Amiri’nden oluşan kuruldur
Başkanvekili:
TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöneten Başkanlık Divanı üyesidir
Birleşim:
TBMM Genel Kurulunun belli bir günde açılan toplantısıdır.
Danışma Kurulu:
TBMM Başkanı ile siyasi parti grup başkanvekillerinden oluşan ve çeşitli konularda görüş ve öneri bildiren bir kuruldur