Level 1 Level 3
Level 2

New level


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Erken seçim:
Tbmm / Cumhurbaşkanı Kararıyla; Herhangi bir nedenle, Anayasa’da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan seçimdir.
Genel Kurul:
çıldığı görülmektedir. Genel Kurul: TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin işlerin görüşülüp tartışıldığı ve karara bağlandığı üst organdır
Genel seçim:
Anayasanın 77 nci maddesine göre 4 yılda bir yapılan milletvekili seçimidir
Gensoru önergesi:
Bakanlar Kurulu’nun ya da bir bakanın görevden dü- şürülmesini sağlamak için verilen önergedir
Güvenoyu:
Kurulmuş bir hükümetin göreve devam edebilmesi için sahip olması gereken TBMM desteğidir.
İşaretle oylama:
Milletvekillerinin el kaldırmak suretiyle oylarını kullandıkları oylama şeklidir