Level 2 Level 4
Level 3

New level


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kanun hükmünde kararname:
: TBMM tarafından verilen bir yetki kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
Olağanüstü toplantı:
TBMM’nin tatil veya ara verme sırasında Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanının çağrısı üzerine yaptığı toplantıdır.
Salt çoğunluk:
Belirli bir sayının yarısından fazla olan çoğunluktur. TBMM’nin üye tamsayısının salt çoğunluğu 276’dır
Siyasi parti grubu:
TBMM’de en az 20 milletvekili bulunan siyasi partinin oluşturduğu gruptur.
Toplantı yetersayısı::
Genel Kurul için 184, komisyonlar için üye tamsayısının 1/3’üdür.
Üye tamsayısı:
: Anayasa’da belirlenen toplam milletvekili sayısı olup, 550’dir