Level 3 Level 5
Level 4

New level


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Yasama Dönemi:
İki milletvekili genel seçimi arasındaki 4 yıllık süredir
Yasama dokunulmazlığı:
Suçlama varsa meclis kararı olmaksızın TUTUKLANAMAZ,YARGILANAMAZ,SORGULANAMAZ,TUTULAMAZ.
Yasama Dokunulmazlığı istisnaları:
Ağır ceza gerektiren suç veya soruşturmanın milletvekili olmadan başlamış olması.
Yasama sorumsuzluğu:
TBMM üyelerinin Meclis çalışmalarında kullandıkları oylardan, sarf ettikleri sözlerden, açıkladıkları düşüncelerinden sorumlu değildir.
Yasama Sorumsuzluğu İstisnaları:
Dövme-Yaralama-Silah Çekme Durumlarıdır.
Yasama Sorumsuzluğu Cezaları Nelerdir?
Uyarı,Kınama,Geçici Uzaklaştırma (3 birleşim katılmama cezası)