Level 2
Level 1

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bun
bułka(b); BrE-bułka maślana, drożdżówka
dealership
handel, kupiectwo, przedstawicielstwo handlowe
speck
punkcik
particle
odrobina, cząstka
wrongdoing
krzywda
physician
lekarz
quiver
drżenie
elm
wiąz
ping
gwizd, świst(p)
attendance
frekwencja
boardroom
sala konferencyjna (b)
disobey
nie posłuchać, być nieposłusznym
bribe
przekupić
container
pojemnik
couscous
kuskus
meat-ball
klopsik, pulpet(-b)
stir
wymieszać (nie blend)
a bunch of things
kilka rzeczy
grassroots
u podstaw, na najniższym szczeblu, oddolny
en masse
masowo
avalanche
lawina
pervasive
wszechogarniający, wszechobecny(p)
lucid
klarowny, przejrzysty, jasny
homesickness
tęsknota za domem
withdraw
wycofać się(w)
rail
szyna, kolejowy
step back
odsunąć się PHRASAL VERB (s)
countryside
wieś(...d..)
pine for
tęsknić za(kimś,czymś)PHRASAL VERB
frigate
fregata (ptak)
customise
dostosowywać( do potrzeb)
research centre
ośrodek badawczy
series
szereg ( w matematyce)
tangible
zauważalny (o gafie, pomyłce), dostrzegalny (o żalu, radości)
detachment
obojętność, dystans, bezstronność; oderwanie, odłączenie, oddzielenie
hike up
wspinaczka
scheme
knuć intrygę, spiskować; układ, plan
exemption
zwolnienie (np. z podatku)
habitual
zwyczajowy, nałogowy
round-trip
wycieczka "tam i z powrotem"