Level 1 Level 3
Level 2

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
filing
rejestrowanie
formula
wzór
remarkably
wybitnie, wielce
contemporary
współczesny
time-tested
przetestowany
potion
eliksir, napój
filmmaker
filmowiec
accomplishment
osiągnięcie
draw
ciągnąć
convey
przekazywać
blossom
kwiat
display
okazać, wyjawić, odsłonić, przedstawiać, obrazować; wyświetlać(np film)
arrangement
układ, rozmieszczenie
stage
etap
heavenly
niebiański, boski
gladness
radość(g)
fate
los
fairly
dość, całkiem
moviegoers
widzowie(m)
approval
zatwierdzenie
vocal
głośny
opposition
sprzeciw
spy
szpieg
tilt
nachylenie
database
baza danych
voicing
udźwięcznienie
sequence
kolejność
cord
przewód, kabel(c)
perform the function
pełnić funkcję
enter
wpisać
top menu bar
główny pasek menu
whenever
ilekroć, kiedy tylko (za każdym razem)
bad speller
być słabym z ortografii
backing
wsparcie, poparcie(b)
voicemail
poczta głosowa
transgression
naruszenie (prawa)t
customer service
obsługa klienta
guardianship
kuratela, opieka prawna(np.nad dzieckiem)
oppressive
uciążliwy
anew
na nowo, od nowa