Level 20 Level 22
Level 21

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kook
czubek, świr AmE
hardwood floor
podłoga z twardego drewna
maple
klon (gatunek drzewa)(m)
actuality
rzeczywistość
arouse
powodować, wzbudzać (np. zainteresowanie)
fireplace
kominek (f)
patio
taras (p)
bedpost
słupek łóżka z baldachimem
window treatment
dekoracja okna
covering
pokrycie, powłoka; warstwa
sheer
przezroczysty (materiał), zwiewny (o tkaninie)
comparative
porównawczy; stopień wyższy (przymiotnika)
superlative
stopień najwyższy (przymiotnika)
slacker
leń, obibok(nie skiver)
decor
dekoracja, wystrój (wnętrza)
neckline
dekolt, wycięcie (w ubraniu)
break sb's spirit
doprowadzić kogoś do załamania, złamać ducha w kimś
toughen up
wzmacniać (się), stawać się silniejszym, hartować (się) PHRASAL VERB
habitat loss
utrata siedliska (środowiska naturalnego)
subspecies
podgatunek, odmiana gatunkowa
horrific
okropny, straszliwy, przerażający
money-making
przynoszący zysk (m)
network
sieć (np. telefoniczna, kolejowa), sieć- organizacja (grupa ludzi)
brutally
brutalnie
elephant calf
słoniątko
trek
wyprawa, długa wędrówka (piesza)
specimen
okaz, egzemplarz, osobnik
stock up
zaopatrywać się, gromadzić PHRASAL VERB
left out
pominięty
madness
szaleństwo, wariactwo; obłąkanie, obłęd, szał
bells and whistles
wodotryski, bajery, dodatki (non-essential feature of a product intended to make it more attractive or useful) IDIOM
whistle
gwizdek (w)
add-on
dodatek, rozszerzenie; dodatkowy
dashboard
deska rozdzielcza (w samochodzie)
mug holder
pojemnik, stojak, uchwyt na kubek
blow the whistle
dmuchać w gwizdek; podnieść alarm(IDIOM)
rush over
pośpieszyć (np. na pomoc) PHRASAL VERB
compelled
zmuszony
have a lot on one's mind
mieć dużo problemów IDIOM
preoccupied
zatroskany, zmartwiony; pochłonięty, zaabsorbowany, zajęty