Level 22 Level 24
Level 23

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a piece of research
praca badawcza
a game of bridge
partyjka w brydża
a bar of soap
kostka mydła
pack of cards
talia kart
crust of bread
piętka chleba
jet of water
strumień wody
panel of experts
panel ekspertów
scrap of paper
skrawek papieru
bit/word/piece of advice
rada(bwp)
astrophysics
astrofizyka (badanie budowy, ewolucji i właściwości ciał niebieskich)
horde
chmara, gromada, horda, tabun, stado
playground
plac zabaw
a fit of anger
przypływ złości, przypływ gniewu
honour
honorować; honor
do damage
wyrządzić szkodę
do good/no good
czynić dobrze/źle
do evil
czynić źle (.. e..)
do one's hair
uczesać się
do one's lesson
odrabiać lekcje
do justice to sb
oddać komuś sprawiedliwość
make an arrangement
zawierać porozumienie
make an attempt
spróbować (3)
make a habit of sth
mieć zwyczaj coś robić
make a profit
osiągnąć zysk (3)
make war
prowadzić wojnę
make a loss
ponieść stratę
make a promise
obiecać (3)
make a proposal
zaproponować (3)
air one's grievance
wyrazić swój żal, wyrazić swoje pretensje IDIOM
break even
wyjść na czysto (gospodarowanie opierające się na zasadzie bez zysku i straty)
be on the outs with sb
mieć z kimś na pieńku
break down
zepsuć się, załamywać się (np. o planach, negocjacjach) PHRASAL VERB
strain
obciążenie, napięcie, natężenie (s)
break off
zrywać coś (np zaręczyny) PHRASAL VERB
put on
nakładać (np. podatek) PHRASAL VERB
break in
wtrącać się, włamywać się PHRASAL VERB
bring about
powodować, doprowadzać do czegoś PHRASAL VERB
call at
zatrzymywać się(na stacji), zawijać( do portu) PHRASAL VERB
call for
wpaść (do kogoś), wymagać, żądać zaapelować,PHRASAL VERB
call up
powołać do wojska PHRASAL VERB