Level 17 Level 19
Level 18

Gespräch


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ich esse gern ...
tôi thích ăn ...
Ich hätte gern ...
tôi muốn...
Ich ... nicht
tôi không thích...
Ich bin satt.
tôi đã no
Es schmeckt gut.
món này ngon.
Ich hätte gern zwei Stangen Lauch
tôi muốn hai củ cải tây / ba rôl
Esist zu scharf.
nó quá nóng và cay
Guten Appetit!
Chúc ăn ngon!
Danke gleichfalls
tôi cũng chúc bạn ăn ngon
Ich möchte eine/einen/ein ...
tôi muốn một...