Level 2
Level 3

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ban
zakaz
charitable organisations
organizacja charytatywna
chase
pościg
citizen
obywatel/ka
civil rights
prawa obywatelskie
confined to a wheelchair
przykuty do wózka inwalidzkiego
consumerist
konsumpcyjny
get permission
uzyskać pozwolenie
illegal
nielegalny
natural disasters
klęski żywiołowe
numerous obstacles
liczny przeszkody
obey rules
przestrzegać zasad
orphans
sieroty
regret
żałować
responsibilities
obowiązki
second chance
druga szansa
sense od purpose
poczucie celu
take the blame
wziąć na siebie winę
thief
złodziej
underprivileged
żyjacy w złych warunkach