1
Ready to learn
Lekce 1 slovní zásoba 1
2
Ready to learn
Lekce 1 slovní zásoba 2
3
Ready to learn
Lekce 1 slovní zásoba 3
4
Ready to learn
Lekce 1 vazby
5
Ready to learn
Lekce 1 gramatika
6
Ready to learn
Lekce 2 slovní zásoba
7
Ready to learn
Lekce 2 rozšířená slovní zásoba
8
Ready to learn
Lekce 2 vazby
9
Ready to learn
Lekce 2 gramatika
10
Ready to learn
Lekce 2 základní číslovky
11
Ready to learn
Lekce 3 slovní zásoba 1
12
Ready to learn
Lekce 3 slovní zásoba 2
13
Ready to learn
Lekce 3 vazby
14
Ready to learn
Lekce 3 Grüße - pozdravy
15
Ready to learn
Lekce 3 gramatika
16
Ready to learn
Lekce 4 slovní zásoba
17
Ready to learn
Lekce 4 vazby
18
Ready to learn
Lekce 4 Wochentage - dny v týdnu
19
Ready to learn
Lekce 4 gramatika
20
Ready to learn
Lekce 4 určování času
21
Ready to learn
Lekce 4 denní doby
22
Ready to learn
Lekce 4 předložky u časových údajů
23
Ready to learn
Lekce 5 slovní zásoba
24
Ready to learn
Lekce 5 vazby
25
Ready to learn
Lekce 5 Essen - jídlo
26
Ready to learn
Lekce 5 gramatika
27
Ready to learn
Lekce 5 základní početní úkony
28
Ready to learn
Lekce 5 označení míry, hmotnosti a množství po čís
29
Ready to learn
Lekce 6 slovní zásoba 1
30
Ready to learn
Lekce 6 slovní zásoba 2
31
Ready to learn
Lekce 6 vazby
32
Ready to learn
Lekce 6 Farben - barvy
33
Ready to learn
Lekce 6 Monate - měsíce
34
Ready to learn
Lekce 6 předložky: Wo? Kde? 3. pád
35
Ready to learn
Lekce 6 předložky: Wohin? Kam? 4. pád
36
Ready to learn
Lekce 6 gramatika
37
Ready to learn
Lekce 7 slovní zásoba 1
38
Ready to learn
Lekce 7 slovní zásoba 2
39
Ready to learn
Lekce 7 slovní zásoba 3
40
Ready to learn
Lekce 7 vazby
41
Ready to learn
Lekce 7 Der menschliche Körper - lidské tělo
42
Ready to learn
Lekce 7 gramatika
43
Ready to learn
Lekce 8 slovní zásoba 1
44
Ready to learn
Lekce 8 slovní zásoba 2
45
Ready to learn
Lekce 8 slovní zásoba 3
46
Ready to learn
Lekce 8 vazby
47
Ready to learn
Lekce 8 Bekleidung - oblečení
48
Ready to learn
Lekce 8 gramatika
49
Ready to learn
Lekce 9 slovní zásoba
50
Ready to learn
Lekce 9 vazby
51
Ready to learn
Lekce 9 Auf der Post - na poště
52
Ready to learn
Lekce 10 slovní zásoba
53
Ready to learn
Lekce 10 vazby
54
Ready to learn
Lekce 10 Eisenbahnverkehr - železniční doprava
55
Ready to learn
Lekce 10 gramatika
56
Multimedia
Pokračování - 2. díl