Level 7 Level 9

34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tabışgan
tavşan
tagık-
dağa çıkmak
taluy
deniz
taş (I)
dış, dışarı
taş (II)
taş; mezar taşı
taşık-
dışarı çıkmak; isyan etmek, baş kaldırmak
taşra
dışarı
te-
demek
teblig
aldatıcı, hilekâr
teg
gibi
teg-
hücum etmek, saldırmak
tegi
kadar
tegre
çevre, çepeçevre
teŋri
tanrı
tıŋla-
dinlemek
tir-
yaşamak
tirgür-
yaşatmak, canlandırmak
tiril-
toplanmak
tirkiş
kervan, kafile
tizlig
dizli (mec. dirençli, inatçı)
to-
doymak
tod-
doymak
topul-
delmek
tor-
açlıktan ölmek
toruk
zayıf, cılız
töpü
tepe
törü
töre, yasa
tug-
doğmak
tüketi
baştan sona, tamamıyla
tümen
10000
tün
gece
tüz
barışık, uyumlu
tüzsüz
uyumsuz
tüzül-
anlaşmak, sulh olmak