Level 9
Level 10

נוירואנטומיה


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
אמצעים להגנה על המוח
CSF, גולגולת (הגנה מכנית), מחסום דם-מוח (הגנה כימית), קרומי המוח (מנינגס)
area postrema
אזור ההקאה במוח
קרומי המוח
שכבה מסביב למוח וחוט השדרה המורכבת משלושה חלקים: דורה מטר - השכבה החיצונית והקשיחה ביותר, אשר צמודה לגולגולת, ארכנואיד ממבריין - השכבה האמצעית, רכה וספוגית. פיאה מטר - השכבה הפנימית, דקה ומכילה את כלי הדם הקטנים ביותר. נכנסת לכל החריצים של המוח
החלל הסאב ארכנואידי
בין הפיאה מטר לארכנואיד יש חלל מלא בנוזל הסי.אס.אף והמוח צף בתוכו
CSF יצור
מיוצר בחדרי המוח ע"י הכורואיד פלקסוס. נוצר שילוב של רקמה מיוחדת שתוחמת את החדרים יחד עם כלי דם ייחודים, דרכם נעשה סינון ספציפי של נוזל הדם.
הידרוצפאלוס
כאשר ישנה הפרעה בזרימה של הסי.אס.אף החוצה מהחדרים (סתימה בין המעברים של החדרים), החדרים במוח מתחילים להתמלא בו ויכול להיגרם נזק תמידי
שלבים נוירונליים בהתפתחות
1. התרבות תאים 2. נדידת תאים למיקומם הסופי במערכת העצבים 3. התמיינות של נוירונים לסוגים (יצירת אקסונים ודנדריטים) 4. יצירת מיאלין 5. יצירת סינפסות