Level 2 Level 4
Level 3

נוירוטרנסמיטרים, קולטנים, פוטנציאלים פוסט סינפטים


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
סינתזה של הנוירוטנסמיטר
למשל, חומצת אמינו שנספגת לתא על ידי סדרה של תהליכים אנזימטיים. מולקולות הנ"ט נארזות בתוך וסיקולות/שלפוחיות ע"י חלבונים מסויימים ואז מועברות לממברנה כדי לשחרר את הנ"ט לחלל הסינפטי
מאגרי שלפוחיות בנוירון המוסר
שלפוחיות המוכנות להשתחרר וצמודות לקרום - פחות מ-1% משתחררים בזמן ירי בקצב נמוך. מאגרי המחזור - 10-15% משוחררים בזמן ירי בקצב גבוה. מאגר העתודה - 85-90% מהשלפוחיות.
תהליך שחרור השלפוחיות
כאשר יש דה פולריזציה בטרמינל של התא הפרה סינפטי, נפתחות תעלות תלויות מתח של סידן וזה נכנס לטרמינל, בהתאם לכוח הדיפוזי ואלקטרוסטטי . חלק מיוני הסידן הנכנסים נקשרים אל צברי מולקולות החלבון המחברות את קרום השלפוחיות עם הקרום של הנוירון הקדם סינפטי. הדבר גורם למקטעי הצבר של מולקולות החלבון להתרחק זה מזה ונוצר חור העובר דרך שתי הממברנות והן מתאחות בפתח שנוצר, משתחררות מולקולות נ"ט למרווח הסינפטי. בסופו של דבר, משאבות סידן יוציאו בחזרה את הסידן מהתא.
קולטן יונוטרופי
תעלות יונים תלויות נ"ט שמשולב בהן רצפטור. ברגע שנ"ט נקשר לרצפטור, צורת הרצפטור משתנה, והתעלה מיד נפתחת.
קולטן מטאבוטרופי
מדובר ברצפטורים שלא פותחים תעלות יונים באופן ישיר, אלא מתחילים שרשרת של אירועים כימיים. הם נקראים כך משום שהם כוללים צעדים בהם התא צורך אנרגיה מטבולית. הרצפטורים הללו ממוקמים בסמוך לחלבון בשם G
מטאבוטרופי מול יונוטרופי
חסרונות - לוקח יותר זמן ואנרגיה על מנת להווצר, יתרונות - מולקולה אחת של קולטן מטאבוטרופי מסוגלת להפעיל כמה תעלות
אוטורצפטור בתא הפרה-סינפטי
מטאבוטרופים. חלק ממערכת ויסות ששולטת בכמות הנ"ט שמשוחרר
ספיגה חוזרת
ספיגה מהירה של נ"ט מהמרווח הסינפטי, אשר מתצעת באמצעות חלבונים, הנקראים נשאים. אלו קולטים את הנ"ט ומעבירים אותו לציטופלזמה של התא הפרה-סינפטי, שם הוא יעבור מחזור.
פירוק אנזימטי
מתרחש ע"י אנזים שמפרק את הנ"ט למטבוליט )תוצר הפירוק(. הפירוק מתרחש במרווח הסינפטי או בממברנה של התא הפוסט סינפטי
סינפסה חשמלית
תעלות היונים של שני נוירונים מתחברות זה לזה כך שהיונים זורמים מתא הפרה סינפטי אל הפוסט סינפטי. מעבר זה נקרא צומת מעבר
הורמונים
חומרים כימיים המופרשים ע"י בלוטות אנדוקריניות לתוך הדם. הם משפיעים על מערכת העצבים, לפעמים בדומה לנ"ט, אך השפעתם ארוכת טווח יותר. הורמונים משפיעים על תאים שמכילים רצפטורים מיוחדים, הממוקמים על הממברנה שלהם או עמוק בתוך הגרעין שלהם, ונקראים "תאי מטרה" של הורמונים מסוימים. הורמונים יכולים להשפיע על החומר הגנטי בגרעין התא (השפעה ארוכת טווח בהשוואה לנ"ט). הורמונים פפטידים מפעילים את ההשפעות שלהם על תאי מטרה ע"י גירוי של רצפטורים מטאבוטרופים הממוקמים בממברנה. השליח השני שהם מפעילים מגיע לגרעין של התא, שם הוא מעורר שינויים בתהליכים הפיזיולוגיים של התא. ישנם הורמונים הפועלים כנ"ט
סטרואידים
הורמונים המורכבים ממולקולות שומניות קטנות. מכיוון שהן מסיסות בחומרים שומניים, הן חודרות בקלות את ממברנת התא, מגיעות לגרעין, נקשרות לקולטנים על גבי הגרעין, ואז הגרעין משנה את תהליכי ייצור החלבון שלו
גורל ממברנות השלפוחיות
נוגעת ונשארת - עוגנת. נוגעת ועוזבת - מתנתקת ומצטרפת ללא עוגנות, שם מתמלאת שוב בנ"ט. מתמזגת ומתמחזרת - מאבדות את זהותן בתהליך מיזוג עם הממברנה הפרה-סינפטית.
סכימה במרחב
שני פוטנציאלים או יותר יכולים להתקבל בו זמנית מסינפסות שונות
קבוע המרחק
"למדה", המרחק שהפוטנציאל עובר עד לדעיכתו ל- %37 מעוצמתו המקורית. ככל שהקבוע גדול יותר יש יותר סיכוי לקבל סכימה במרחב
סכימה בזמן
שני פוטנציאלים או יותר יכולים להגיע מאותה סינפסה, בזה - אחר זה, ואז הפרש הזמנים הוא שיכריע אם תהיה סכימה של שניהם
קבוע הזמן
"טאו", הזמן מתחילת הפוטנציאל ועד לדעיכתו ל- %63 . ככל שהקבוע גדול יותר יש סיכוי טוב יותר לקבל סכימה בזמן