Level 2
Level 1

IV ст. до н.е. - 1900


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
IV – середина III тис. до н.е.
розселення племен трипільської культури на території України
V – VІІ ст
Велике розселення слов’ян
882
об’єднання північних та південних руських земель Олегом
988
запровадження християнства як державної релігії
1019-1054
князювання Ярослава Мудрого в Києві
1097
Любецький зїзд Князів
1199 р.
утворення Галицько-Волинської держави
1238-1264 рр.
правління Данила Романовича
1240 р.
захоплення Києва монголами
1056-1057 рр.
створення Остромирового Євангелія
1113 р.
укладення «Повісті минулих літ» ченцем Нестором літописцем
1187 р.
створення «Слова о полку Ігоревім»
1187 р.
перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах
1362 р.
битва на р. Сині Води
1385 р.
укладення Кревської унії
1449 р.
утворення Кримського ханства
1471 р.
остаточна ліквідація Київського удільного князівства
1489 р.
перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
1556-1561 р.
створення Пересопницького Євангелія
1556 р.
заснування князем Д. Вишневецьким на о. Малій Хортиці першої Січі
1569 р.
Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої
1596 р.
Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.
1621 р.
Хотинська війна
1632 р.
утворення Києво-Могилянського колегіуму
1637-1638 рр.
повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні
1648 р.
Жовтоводська, Корсунська, Пилявецька битва
1649 р.
Зборівська битва. Укладення Зборівського договору
1651 р.
Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору
1652 р.
Батозька битва
1654 р.
укладання українсько-російського договору
1659 р.
Конотопська битва
1667 р.
Андрусівський договір між Річчю Посполитою та Московським царством
1681 р.
Бахчисарайський мирний договір
1686 р.
«Вічний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою.
1708-1709 рр.
національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи
1709 р.
Полтавська битва
1710 р.
ухвалення Конституції Пилипа Орлика
1734 р.
заснування Нової (Підпільненської) Січі.
1764 р.
остаточна ліквідація гетьманства
1768 р.
Коліївщина
1775 р.
остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі
1783 р.
царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
1798 р.
видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди» І. Котляревського
грудень 1825 – січень 1826 рр.
повстання Чернігівського полку
1830–1831 рр.
Польське повстання
1846-1847 рр.
діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
1816 рр.
Товариство галицьких греко-католицьких священиків
1833–1837 рр.
діяльність «Руської трійці»
1848 р.
скасування панщини в Галичині.
1805 р.
відкриття університету в Харкові
1834 р.
відкриття Київського університету імені князя Володимира.
1863 р.
Валуєвський циркуляр
1876 р.
Емський указ.
1868 р.
створення у Львові товариства «Просвіта»
1873 р.
створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. Наукового товариства ім. Т. Шевченка)
1890 р.
створення РУРП.
1899 р.
створення УНДП.
1865 р.
відкриття Новоросійського університету
1900 р.
утворення Революційної української партії РУП