Level 2
Level 1

świat Hellenów


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hellada
tak Grecy nazywali swoją ojczyznę
Hellenowie
tak Grecy nazywali sami siebie
polis
forma państwa w starożytnej Grecji, obejmująca obszarem nie tylko miasto, lecz i okoliczne wsie i osady, słowo to przyjęło się tłumaczyć jako miasto-państwo
cywilizacja minojska
jedna z najstarszych cywilizacji/kultur epoki brązu w obszarze Morza Śródziemnego powstała na Krecie około 3000 p.n.e
cywilizacja mykeńska
ok. 1700/1600–1150 p.n.e. – najstarsza greckojęzyczna cywilizacja/kultura rozwijająca się w późnej epoce brązu na terenie Grecji kontynentalnej
Peloponez
półwysep i kraina historyczna w Grecji; stanowi najdalej na południe wysuniętą część Półwyspu Bałkańskiego i kontynentalnej Grecji, tam zaczęła się rozwijać kultura mykeńska
Morze Egejskie
morze we wschodniej części Morza Śródziemnego, położone między Półwyspem Bałkańskim, Azją Mniejszą a wyspami Kretą i Rodos.
Morze Jońskie
część Morza Śródziemnego położona między południowo-zachodnią częścią Półwyspu Bałkańskiego (Grecja i południowa Albania) a południowo-wschodnim wybrzeżem Półwyspu Apenińskiego oraz Sycylią (Włochy)
Kreta
na tej wyspie rozwinęła się kultura minojska
Pałac w Knossos
siedziba władcy Krety na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. Według mitów znajdował się tam labirynt, w którym mieszkał potwór Minotaur
Minotaur
pół byk, pół człowiek który według legendy mieszkał w pałacu w Knossos
Mykeny
najważniejszy ośrodek cywilizacji mykeńskiej
Agamemnon
król Achajów, którzy założyli Mykeny; dowódca wyprawy trojańskiej opisanej przez Homera
agora
główny plac, rynek w miastach starożytnej Grecji; centrum wokół którego toczyło się życie polityczne, religijne, handlowe
Wielka Grecja
w starożytności południowa część Półwyspu Apenińskiego oraz większość Sycylii skolonizowanych przez Greków w VII/VI wieku p.n.e. w okresie wielkiej kolonizacji.
kolonia
w starożytnej Grecjii osada lub miasto zakładane przez osadników z jednej z polis greckich poza granicami Hellady
metropolia
macierzyste miasto, w starożytnej Grecji miasto, które zakładało kolonię