Level 1 Level 3
Level 2

demokratyczne Ateny


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
demokracja ateńska
forma ustroju w Atenach, gdzie podstawą były były rządy większości, rotacyjność urzędów i masowe uczestnictwo, rządy ludu
eklezja
zgromadzenie ludowe, zgromadzenie obywateli w demokracji ateńskiej w V i IV w. p.n.e.
wolni mężczyźni (synowi innych obywateli)
pełnoprawni obywatele Aten
strateg
najwyższy urzędnik w demokratycznych Atenach, dowodził armią i flotą
ostracyzm
praktyka polityczna w starożytnej Grecji, rodzaj tajnego głosowania, podczas którego wolni obywatele typowali osoby podejrzane o dążenie do tyranii i zasługujące na wygnanie z miasta na 10 lat
Perykles
główny twórca demokracji ateńskiej, strateg, za jego rządów Ateny osiągnęły szczyt potęgi, wzór polityka, dbał o rozwój kultury
Attyka
kraina historyczna we wschodniej starożytnej Grecji, gdzie głównym miastem były Ateny
demagog
„przywódca ludu“, w starożytnej Grecji ten, który opanowuje lud (demos) swą powagą i darem wymowy
cudzoziemcy kobiety niewolnicy
mieszkańcy Aten bez praw obywatelskich
Akropol
położone w Atenach wapienne wzgórze, na którym wzniesiono świątynie poświęcone bogom
stoa
W architekturze greckiej była to wolno stojąca, wydłużona hala kolumnowa, którą zamykała z tyłu ściana, często zdobiona malowidłami. Ich przeznaczeniem było zapewnienie mieszkańcom greckich miast osłony przed deszczem i żarem słonecznym w miejscach publicznych