Level 7 Level 9
Level 8

filozofowie i wynalazcy


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
filozofowie
miłośnicy mądrości, poszujujący odpowiedzi na pytania dotyczące świata oraz człowieka
Sokrates
filozof żyjący w Atenach w V w. p.n.e. uważał, że złe uczynki wynikają z braku umiejętności odrózniania dobra od zła
Platon
uczeń Sokratesa, filozof, prawdziwą rzeczywistość stanowi świat idei, czyli wzorów wszystkich rzeczy, najważniejsze są dobro, piękno i prawda
Akademia Platońska
szkoła filozoficzna w Atenach załozona w IV w. p.n.e. przez Platona
Arystoteles
uczeń Platona, filozof, twórca logiki, każdy powinien kierować się rozumem i żyć zgodniez z zasadą złotego środka, czyli zachować umiar
Liceum
szkoła filozoficzna założona w Atenach przez Arystotelesa, gdzie studiowano wszystkie ówczesne nauki
Heraklit z Efezu
filozof grecki, nauki wygłaszał w postaci zagadkowych sentencji
Demokryt z Abdery
naukowiec, myśliciel, uważał, że świat składa się z atomów w ciągłym ruchu
Tales z Miletu
ojciec matematyki i astronomii, sformułował zasadę proporcjonalności odcinków
Pitagoras
matematyk, opracował twierdzenie o długości boków trójkąta prostokątnego
Euklides
matematyk, napisał "Elementy" podstawowy podręcznik do matematyki
Herodot
historyk, geograf, podróżnik, autor "Dziejów"
Tukidydes
opisał wojnę peloponeską, konflikt między Atenami a Spartą
Klaudiusz Ptolemeusz
najwybitniejszy geograf starożytności, opracował mapę świata
Archimedes
wynalazca i najwybitniejszy uczony, mieszkał w Syrakuzach, okreśłił przybliżoną wartość liczby pi, sformułował zasadę wyporu cieczy, wynalazł wielokrążek do podnoszenia ciężarów, śrubę do pompowania wody, klepsydrę, skonstruował machiny wojenne