Level 8
Level 9

Aleksander Macedoński


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Związek Morski
sojusz miast-państw greckich, celem była walka z Persami, pod przewodnictwem Ateńczyków
wojna peloponeska
wojna pomiędzy polis greckimi o hegemonię, pod koniec V wieku p.n.e., zwyciężyła Sparta
Filip II
władca Macedonii, 338 r. p.n.e. pokonał siły greckie pod Cheroneą
Aleksander Macedoński
syn Filipa II jeden z największych strategów i zdobywców w dziejach ludzkości
węzeł gordyjski
bardzo splątany węzeł, przepowiednia- ten kto go rozplącze będzie władcą świata, przeciął go mieczem A.Macedoński
bitwa nad Granikiem
bitwa którą wygrał Aleksander Macedoński z Persami w 334 r. p.n.e
bitwa pod Issos
bitwa w 333 r. p.n.e. wojska macedońskie zwyciężyły armię perską
Dariusz III
władca Persji, przegrał pod Issos
bitwa pod Gaugamelą
bitwa w 331 r. p.n.e w Mezopotamii, gdzie zwyciężył Aleksander Macedoński nad wojskami perskimi Dariusza III
Wielki
przydomek Aleksandra Macedońskiego, nadany w uznaniu czynów i talentu
kultura hellenistyczna
kultura,w której łączą się tradycje, wierzenia, obyczaje Grecji i Wschodu