Level 34 Level 36
Level 35

ENVIRONMENT


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
environment
környezet
environmental protection
környezetvédelem
environmentally friendly or green
környezetbarát
pollute
szennyez
air pollution
légszennyezés
noise pollution
zajszennyezés
water pollution
vízszennyezés
poisonous gases
mérgező gázok
carbon dioxide
szén-dioxid
ozone layer
ózonréteg
greenhouse effect
üvegházhatás
global warming
globális felmelegedés
acid rain
savas eső
rainforest
esőerdő
carbon footprint
ökológiai lábnyom
reserve
tartalékol
preserve
megőriz
conserve
megóv
resource
erőforrás
reuse
újrahasznál
renew
megújít
renewable
megújuló
recycle
újrahasznosít
fossil fuel
nem megújuló energiahordozó
harmful
káros
damage
károsít
destroy
elpusztít
destruction
pusztítás
exhaust fume
kipufogógáz
emission
kibocsátás
cut down trees
fákat kivágni
deforestation
erdőirtás
waste
hulladék, pazarol
selective waste collection
szelektív hulladékgyűjtés
metal
fém
plastic
műanyag
litter
szemét, szemetel
container
konténer
bin
kuka
disaster
katasztrófa
flood
árvíz
tsunami
szökőár
toxic waste
veszélyes hulladék
chemical
vegyszer
organic produce
biotermék
solar cell
napkollektor
wildlife
vadvilág
flora
növényvilág
fauna
állatvilág