Level 8 Level 10
Level 9

EDUCATION


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nursery school
bölcsőde
kindergarten
óvoda
primary or elementary school
általános iskola
secondary or high school
szakközépiskola
grammar school
gimnázium
college
főiskola
university
egyetem
bachelor's course
alapképzés
master's course
mesterképzés
postgraduate course
másoddiplomás képzés
day course
nappali képzés
evening course
esti képzés
part-time course
levelező képzés
homework
házi feladat
lesson
tanóra
do a course
tanfolyamot csinál
finish a course
befejez egy tanfolyamot
graduate from school
elvégez egy iskolát
diploma
oklevél
degree
diploma
certificate
bizonyítvány
matura exam
érettségi vizsga
A-level exam
emelt szintű érettségi
graduate
diplomás
student
tanuló
pupil
kisdiák
apply for
jelentkezik
take an exam
vizsgázik
fail an exam
megbukik egy vizsgán
pass an exam
átmegy egy vizsgán
train to be SG
tanul, hogy x legyen
get into university
bekerül az egyetemre
student hostel
kollégium
gymnasium
tornaterem
trainer
oktató
trainee
gyakornok
training
képzés
training center
felnőttképzési intézmény
do well at school
jó tanulónak lenni
educational system
oktatási rendszer
timetable
órarend
curriculum
tanterv
boarding school
bentlakásos iskola
religious school
egyházi iskola
vocational school
szakmunkásképző
technical school
technikum
profession
szakma
classmate
osztálytárs
academic year
tanév
higher education
felsőoktatás
further education
továbbképzés
seminar
szeminárium
lecture
előadás
faculty
kar
department
tanszék
scholarship
ösztöndíj
grade
osztály, évfolyam
mark
osztályzat, jegy
tuition fee
tandíj
revise
átismétel
compulsory
kötelező