Level 2
Level 1

New level


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Temel hak ve ödevler hangi hallerde sınırlandırılabilir?
Olağanüstü hal, seferberlik,sıkıyönetim,savaş
Sert Çekirdek Hak Ne Demektir?
Asla Kısıtlanamayan haklardır. Yaşama-fikir-suç ve cezanın geçmişe yürütülememesi,masumiyet karinesi
Kimlere pozitif ayrıcalıklar tanınmıştır?
Şehitlerin çocukları,gazi,malül,çocuk,yaşlı,kadın,özürlü
Uyrukluk Nedir?
Kişileri ve şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi haktır.
Vatandaşlık Nedir?
Kişileri devlete bağlayan siyasi bağdır.
Vatandaşlık nasıl kazanılır veya kaybedilir?
iç işleri bakanlığı teklif eder, bakanlar kurulu kabul eder.
T.C vatandaşlığını ispatlayan belgeler?
nüfus cüzdanı; nüfus kayıtları; pasaport;pasavan