Level 2
Level 1

LESSON 1


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How’s it going?
Tình hình thế nào - 1
How are you doing?
Tình hình thế nào? - 2
How’s life?
Tình hình thế nào? - 3
How are things?
Tình hình thế nào? - 4
What are you up to?
Bạn đang làm gì đấy?
What have you been up to?
Dạo này bạn làm gì
Working a lot
Làm việc nhiều
Studying a lot
Học nhiều
I’ve been very busy
Dạo này tôi rất bận
Same as usual
Vẫn như mọi khi
Do you have any plans for the summer?
Bạn có kế hoạch gì cho hè này không?
Do you smoke?
Bạn có hút thuốc không?
I’m sorry, I didn’t catch your name
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Do you know each other?
Các bạn có biết nhau trước không?
How do you know each other?
Các bạn biết nhau trong trường hợp nào?
We work together
Chúng tôi làm cùng nhau
We used to work together
Chúng tôi đã từng làm cùng nhau
We went to university together
Chúng tôi đã từng học đại học cùng nha
Through friends
Qua bạn bè
I was born in Australia but grew up in England
England Tôi sinh ra ở úc nhưng lớn lên ở Anh
What brings you to England?
Điều gì đã đem bạn đến với nước Anh?