Level 9 Level 11
Level 10

LESSON 10


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It's below freezing
Trời lạnh vô cùng
What's the forecast?
Dự báo thời tiết thế nào ?
It's forecast to rain
Dự báo trời sẽ mưa
It looks like rain
Trông như trời sắp mưa
Would anyone like a tea or coffee?
Có ai muốn uống trà hay cà phê không ?
The kettle's boiled
Nước sôi rồi
Can you put the light on?
Bạn có thể bật đén lên được không ?
Is there anything good on TV?
Ti vi có chiều gì hay không ?
Do you want to watch a film?
Bạn có muốn xem phim không ?
Do you want me to put the TV on?
Bạn có cần tôi bật ti vi lên không
What time's the match on?
Mấy giờ trận đấu bắt đầu ?
What's the score?
Tỉ số bao nhiêu
Who's playing?
Ai đá với ai ?
Who won?
Ai thắng ?
What would you like for breakfast?
Bạn thường ăn gì vào buổi sáng
Could you pass the sugar , please?
Bạn có thể đưa mình hộp đường không ?
Would you like some more?
Bạn muốn ăn gì nữa không ?
Have you had enough to eat?
Bạn ăn no chưa ?
Would anyone like dessert?
Bạn muốn ăn tráng miệng không
I’m full
Tôi no rồi