Level 10 Level 12
Level 11

LESSON 11


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
That was delicious
Ngon quá
Good to see you!
Gặp bạn vui quá đi
You're looking well
Trông bạn khỏe đấy
Please take your shoes off
Bạn bỏ giày ở ngoài nhá
Did you have a good journey?
Bạn đi đường ổn chứ ?
Did you find us alright?
Bạn tìm nhà tôi khó không ?
I'll show you your room
Tôi sẽ đưa bạn đi xem phòng của bạn
How do you take it?
Bạn muốn uống lẫn với cái gì không ?
Do you take sugar?
Bạn muốn uống lẫn với đường không ?
Have a seat!
Ngồi đi
Could I use your phone?
Cho tôi mượn điện thoại của bạn được k ?
Thanks for coming
Cảm ơn bạn đã đến
Have a safe journey home
Chúc câu thượng lộ bình an
Where's the ticket office?
Phòng bán vé ở đâu ?
What time's the next bus to Portsmouth?
Chuyến xe bus tiếp theo đến Portsmouth khởi hành lúc mấy giờ?
This Bus has been cancelled
Chuyến xe bus này bị hủy rồi
Have you ever been to Italy ?
Bạn đến Ý bao giờ chưa ?
I've never been, but I'd love to go someday
Chưa, nhưng mình rất muốn 1 ngày nào đó được đến đó.
How long does the journey take?
Chuyến đi này mất bao lâu ?
What time do we arrive?
Mấy giờ chúng ta đến nơi ?