Level 11 Level 13
Level 12

LESSON 12


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Do you get travel sick?
Bạn có bị say xe không ?
Enjoy your trip!
Chúc đi vui vẻ
I'd like to travel to Spain
Tôi muốn đi du lịch đến tây ban nha
How much are the flights?
Giá vé máy bay bao nhiêu ?
Excuse me, could you tell me how to get to the bus station?
Xin lỗi bạn có thể chỉ đường tôi đến bến xe bus không ?
I'm looking for this address
Tôi đang tìm địa chỉ này
It's this way
Chỗ đó ở hướng này
You're going the wrong way
Bạn đang đi sai đường rồi
Take this road
Đi đường này
Go down there
Đi xuống phía đó
How far is it to the airport?
Sân bay cách đây bao xa ?
Is it a long way?
Chỗ đó có xa không
It's not far
Chỗ đó không xa ?
It’s quite a long way
Khá xa
Can I park here?
Tôi có thể đỗ xe ở đây không ?
Where's the nearest petrol station?
Trạm xăng gần nhất ở đâu ?
Are we nearly there?
Chúng ta gần đến chưa ?
How much would you like?
Bạn muốn bao nhiêu ?
I'd like to hire a car
Tôi muốn thuê ô tô ?
How do you open the….?
Làm thế nào để mở... ?