Level 12 Level 14
Level 13

LESSON 13


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How long will I have to wait?
Tôi sẽ phải chờ bao lâu ?
How long will it be?
Sẽ mất bao lâu ?
Where would you like to go?
Bạn muốn đi đâu
Could you take me to the city centre ?
Hãy chờ tôi ở trung tâm thành phố
Could you pick me up here at 6 o'clock
Bạn có thể đón tôi ở đây lúc 6 giờ không ?
Could you wait for me here?
Bạn đợi tôi ở đây được không ?
What time's the next bus to Camden?
Mấy giờ có chuyến xe bus tiếp theo đến Camden ?
When will you be coming back?
Khi nào bạn sẽ quay lại ?
Do you mind if I open the window?
Bạn có phiền nếu tôi mở cửa sổ không ?
I feel seasick
Tôi bị say sóng
Can you recommend any good hotel?
Bạn có thể giới thiệu cho tôi 1 vài khách sạn tốt không ?
How many stars does it have?
Khách sạn này có mấy sao ?
How much do you want to pay?
Bạn muốn trả bao nhiệu tiền
Do you have any vacancies?
Chỗ bạn còn phòng trống không ?
What sort of room would you like?
Bạn thích loại phòng nào ?
I'd like a double room
Tôi muốn đặt 1 phòng đôi
Can you offer me any discount?
Bạn có thế giảm giá được không ?
Could I see the room?
Cho tôi xem phòng được không ?
Where are the lifts?
Thang máy ở đâu