Level 3 Level 5
Level 4

LESSON 4


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What do you like doing in your spare time ?
Bạn thích làm gì khi có thời gian rãnh rỗi ?
I like listening to music
Tôi thích nghe nhạc
I love going out
Tôi thích đi chơi
I enjoy travelling
Tôi thích đi du lịch
I don’t like nightclubs
Tôi không thích các câu lạc bộ đêm
I’m interested in languages
Tôi quan tâm đến ngôn ngữ
Have you seen any good films recently
Gần đây bạn có xem bộ phim nào hay k ?
Do you play any sports ?
Bạn có chơi môn thể thao nào không
Yes, i play football
Có, tôi chơi đá bóng
Which team do you support ?
Bạn cổ vũ đội nào
I support Machester United
Tôi cổ vũ MU
Do you play any instruments ?
Bạn có chơi nhạc cụ nào không ?
I’m in a band
Tôi chơi trong ban nhạc
I sing in a choir
Tôi hát trong đội hợp xướng
What sort of music do you like ?
Bạn thích loại nhạc nào ?
Lost of different stuff
Nhiều thể loại khác nhau
Have you got any favourite bands ?
Bạn có yêu thích ban nhạc nào không ?
What sort of work do you do ?
Bạn làm loại công việc gì ?
I work as a programer
Tôi làm nghề lập trình máy tính
What line of work are you in ?
Bạn làm trong ngành gì
I work in sales
Tôi làm trong kinh doanh