Level 4 Level 6
Level 5

LESSON 5


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I stay at home and look after the children
Tôi ở nhà trông con
I’m a housewife
Tôi là nội trợ
I’ve got a part – time job
Tôi làm việc bán thời gian
I’m unemployed
Tôi đang thất nghiệp
I’m looking for work
Tôi đang tìm việc
I’ve been made redundant
Tôi vừa bị sa thải
I’m retired
Tôi đã nghỉ hưu
Who do you work for ?
Bạn làm việc cho công ty nào ?
I work for an investment bank
Tôi làm việc cho 1 ngân hàng đầu tư
I work for myself
Tôi tự làm chủ
I have my own business
Tôi có công ty riêng
I’ve just started at IBM
Tôi mới về làm cho công ty IBM
Where do you work ?
Bạn làm việc ở đâu ?
I work in a bank
Tôi làm việc ở ngân hàng
I’m training to be an engineer
Tôi được đào tạo để trở thành kĩ sư
I’m a trainee accountant
Tôi là tập sự kế toán
I’m on a course at the moment
Hiện giờ mình đang tham gia 1 khóa học
I’m on work experience
Tôi đang đi thực tập
Are you a student ?
Bạn có phải là sinh viên không ?
what do you study ?
Bạn học ngành gì ?