Level 7 Level 9
Level 8

LESSON 8


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
You've got a great smile
Bạn có nụ cười rất đẹp
Thanks for the compliment!
Cảm ơn vì lời khen
What do you think of this place?
Bạn thấy chỗ này thế nào ?
Shall we go somewhere else?
Chúng ta đi chỗ khác nhé
I know a good place
Tôi biết một chỗ rất hay
Can I kiss you?
Tôi có thể hôn bạn được không ?
Can I walk you home?
Tôi đi bộ cùng bạn về nhà được không ?
Can I drive you home?
Tôi có thể lái xe đưa bạn về nhà không ?
Would you like to come in for a coffee?
Bạn có muốn vào nhà uống tách cafe k ?
Thanks, I had a great evening
Cảm ơn, tôi đã có 1 buổi tối rấ tuyệt
When can I see you again?
Khi nào tôi có thể gặp lại bạn ?
I'll call you
Tôi sẽ gọi cho bạn
I enjoy spending time with you
Tôi rất muốn dành thơi gian bên bạn
I find you very attractive
Tôi thấy bạn rất hấp dẫn
Will you marry me?
Đồng ý cưới tôi nhé
Are you up to anything this evening?
Tối nay bạn có bận gì không ?
Have you got any plans for this evening
Bạn có kế hoạch gì cho tối nay chưa ?
What would you like to do this evening?
Tối nay bạn muốn làm gì ?
Do you want to go somewhere at the weekend?
Bạn muốn đi đâu vào cuối tuần này không ?
Would you like to join me for something to eat?
Bạn có muốn đi ăn gì đó với tơi không ?