Level 17 Level 19
Level 18

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
muddy
błotnisty, zabłocony
thankless
niewdzięczny(t)
exempt from
zwolniony z(obowiązku, powinności)
rugged
nierówny, wyboisty(r)
faulty
wadliwy, niesprawny
withdraw
podejmować(pieniądze z banku)
refrain from
powstrzymać się(od zrobienia czegoś)
epic
imponujący
resort
uciekać się(np. do przemocy)
astonish
zdumiewać, zadziwiać(a)
mould
kształtować, modelować(nie model)
senseless
bezsensowny(s)
unthinkable
nie do pomyślenia, nieprawdopodobne
savagery
dzikość(s)
fancy
mieć ochotę(f)
unload
wyładować(np.towary ze statku)
erase
kasować(np.nagranie), ścierać(np.tablicę)
fix
ustalać, wyznaczać(termin, cenę)(f)
intrigue
intrygować
cornea
rogówka
civil rights
prawa obywatelskie
pageant
konkurs piękności AmE
carry out
przeprowadzić(np.atak)PHRASAL VERB
bring up
poruszać(temat) PHARSAL VERB
put off
zniechęcać PHRASAL VERB
catch on
przyjąć się, spodobać się PHRASAL VERB
break up
skończyć się(o spotkaniu, przyjęciu)PHRASAL VERB
pull down
zburzyć PHARSAL VERB(p)
memorial
pomnik(poświęcony czyjejś pamięci)
half-mast
opuszczony do połowy masztu
freed
oswobodzony, swobodny
good cause
szczytny cel
worldwide
na całym świecie; na światową skalę
hyphenate
napisać z łącznikiem
predicate
orzeczenie(w gramatyce), orzekać, twierdzić
confine
zamykać, ograniczać(c..e)
fragrant
aromatyczny, wonny, pachnący
unstable
niestabilny
tenement
kamienica czynszowa
terracotta
terakota