Level 18 Level 20
Level 19

New level


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bazaar
bazar
make a comeback
powrócić (np. na scenę)- IDIOM
tavern
karczma, gospoda
harbour
być siedliskiem (np. zła, przemocy)
vagabond
przybłęda, włóczęga(literary)(v)
crammed
zapełniony, zapchany(c)
flank
otaczać z obu stron, oskrzydlić
hospitable
gościnny
confined to bed
przykuty do łóżka
thought-out
przemyślany(-)
scope
zakres (np. działania), zasięg(s)
put out
sprawić kłopot(PHARSAL VERB)
put up with
tolerować, znosić PHARSAL VERB
put down
zapisać coś, zanotować coś, stłumić coś (np. bunt)(pharsal verb z put);
put up
wybudować coś, stawiać coś PHRASAL VERB
put down to
przypisywać do(pharsal verb)
giggle
chichotać (np. ze względu na zdenerwowanie), chichot
shriek
piszczeć, wrzeszczeć (np. ze strachu, z bólu)
bellow
zaryczeć, ryknąć, wyć, zawyć(b)
mutter, mumble
mamrotać( 2 słówka)
honk
gęgać
quack
kwakać
hoot
pohukiwanie (sowy), wycie, trąbienie(np statku)
stammer, stutter
jąkać (się), dukać (coś), zacinać (się), jąkanie(2 słówka)
hiss
syczeć
bleat
beczeć, meczeć, pobekiwać (jak owce i barany)
murmur
wyszeptać(m)
snap
mówić coś ostro, warknąć (na kogoś
wetland
tereny podmokłe
stand out
odznaczać się, wyróżniać się(PHARSAL VERB)
captivity
niewola
habitat
siedlisko (środowisko życia)
mining
górnictwo
valley
dolina(v)
urgent
pilny, naglący
attribute
atrybut, cecha
mass
masowy, masa
target
celować (w coś), wybierać za cel (coś)
presume
przyjmować, przypuszczać, zakładać (że coś jest prawdziwe)(p)