Level 20 Level 22
Level 21

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
consulate
konsulat
cramming
wkuwanie, zakuwanie, kucie (do egzaminu)
ingenious
pomysłowy
wild cherry
czereśnia (owoc lub drzewo z rodzaju śliwowatych)
sample sentence
przekładowe zdanie
give away
wydać coś, zdradzić coś (np. sekret) PHARSAL VERB
uncontrollable
niepohamowany (np. o inflacji), niepowstrzymany (np. gniew, śmiech); nie do opanowania, nieokiełznany (o osobie)
tease
drażnić (zwierzę), droczyć się z kimś
take sth with a pinch of salt
podchodzić do czegoś z niedowierzaniem; zrozumieć coś z przymrużeniem oka IDIOM
exaggerate things
wyolbrzymiać rzeczy
in the hole
w tarapatach (finansowych) IDIOM
pick holes in sth
szukać dziury w całym, krytykować coś IDIOM
breeding season
okres rozrodczy, pora lęgów, tarło
breeding
chów, hodowla (np. zwierząt)
lie up
pozostawać w ukryciu PHRASAL VERB
audiotape
taśma magnetofonowa
choreograph
opracowywać choreografię; zaaranżować
put on
przygotowywać coś, wystawiać coś (sztukę) PHARSAL VERB
comprise
zawierać, obejmować, składać się (z czegoś); tworzyć, składać się (na coś)
soundscape
pejzaż dźwiękowy (środowisko akustyczne)
collaborate
współpracować
communications satellite
satelita komunikacyjny
lift off
start (rakiety); wystartować (np. o statku kosmicznym) PHARSAL VERB
launch pad
płyta wyrzutni rakietowej
partnership
partnerstwo, współudział, współuczestnictwo; spółka osobowa
shore up
podeprzeć coś; podtrzymać coś PHRASAL VERB
flood defences
opory powodziowe
walk of life
pozycja społeczna; zawód
make a point
wysuwać propozycję, uważać za rzecz zasadniczą, przywiązywać wagę do
charity begins at home
zmieniając świat, zacznij od siebie IDIOM
take the piss out of sb
robić sobie jaja z kogoś BrE
good point
słuszna uwaga
I don't go along with you on that.
nie zgadzam się z tobą = I don't agree with you on that.
inhospitable
niegościnny, surowy (np. klimat, pogoda)
way around sth
sposób rozwiązania czegoś (jakiegoś problemu)
drawl
przeciąganie samogłosek
guttural
gardłowy (dźwięk)
husky
chrapliwy (np. głos)
velvety
aksamitny (miękki jak z aksamitu)
with your bare hands
gołymi rękoma IDIOM