Level 22 Level 24
Level 23

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
corn candy bar
baton zbożowy AmE
date
osoba, z którą jest się umówionym na randkę AmE
peel
skórka, łupina
break free
uwolnić się; uciec, uciekać PHRASAL VERB
cut sth in half
przeciąć coś na pół PHARSAL VERB
pride of lions
stado lwów
radish
rzodkiewka
redo
wykonać ponownie, powtórzyć, zrobić jeszcze raz; przerobić, zrobić jeszcze raz (w celu poprawienia błędów)
make time
znaleźć czas
hosepipe
wąż ogrodowy BrE
cool down
chłodzić się, studzić się, stygnąć PHARSAL VERB
stretch out
wyciągać się, położyć się PHRASAL VERB
What's up?
Co jest?, Co się stało?
dependency
podległe terytorium, kraj podległy (kontrolowany przez inny kraj)
corporate
korporacyjny; dotyczący spółki; wspólny, grupowy, zbiorowy
blue-sky thinking
nowatorskie myślenie IDIOM
recreational
rekreacyjny
mermaid
syrena (w bajce)
simultaneous
jednoczesny, równoległy (w czasie)
simultaneously
jednocześnie, równocześnie
push the envelope
wykroczyć poza dotychczasowe granice (np. o innowacyjnym pomyśle); być nowatorskim, przekraczać granice IDIOM
engine
silnik
licensed
uprawniony, posiadający licencję (np. na samochód, na broń)
pioneer
pionier, wynalazca
taboo
tabu
on an equal footing
na równej stopie (z kimś)
at the time
w tamtym momencie, w tamtym czasie; z rzędu, po kolei
recall
przypominać sobie (coś)
keynote
myśl przewodnia, główny wątek
keynote speaker
główny mówca
disadvantaged
w niekorzystnej sytuacji, pokrzywdzony
disadvantaged background
środowisko w niekorzystnej sytuacji
frown upon sb
krzywo patrzeć na kogoś
Jew
Żyd
stream
grupa (w szkole)BrE, prąd, nurt, strumień
unaffiliated
nieafiliowany
synagogue
synagoga
non-denominational
bezwyznaniowy
intermarriage
małżeństwo w obrębie rodziny, w obrębie plemienia; małżeństwo mieszane
reform
reforma, reformatorski