Level 23 Level 25
Level 24

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cab
taksówka
combustion
spalanie
push
dążenie, pchnięcie, nacisk
it's not over till it's over
Nie wszystko stracone IDIOM
nan
babcia, babunia BrE
score
zdobyć (np. punkt); odnieść sukces, powieść się
on target
na czas, w terminie; celny, tarfny
wash your hands of sth
umywać ręce od czegoś IDIOM
won't wash with sb
ktoś czegoś nie kupi, ktoś czegoś nie przyjmie (np. wyjaśnień) IDIOM
handwash/handwashing
prać ręcznie/ pranie ręczne; mycie rąk
significantly
znacząco, znacznie
recording artist
muzyk nagrywający utwory
serene
łagodny, spokojny (o osobie) (s)
smooth
spokojny, płynny (dźwięk), bez zakłóceń, gładki
understated
nierzucający się w oczy, powściągliwy
groove
wypas, odlot, czad
be into sth
być czymś zainteresowanym
flattening
spłaszczenie
blank
puste miejsce, luka
shooting star
spadająca gwiazda
walk on air
być szczęśliwym IDIOM
moonlight
blask księżyca, światło księżyca
voluntary
dobrowolny, ochotniczy; świadomy
intransitive
czasownik nieprzechodni
transitive
przechodni (czasownik)
participle
imiesłów (przymiotnikowy lub przysłówkowy)
beauty salon
salon piękności
cigarette
papieros
face mask
maseczka do twarzy
face pack
maseczka kosmetyczna
perk up
ożywiać się PHARSAL VERB
pamper
rozpieszczać, pielęgnować
batch
seria, partia, porcja (zestaw przedmiotów wyprodukowany w jednym czasie)
cotton pads
waciki, płatki kosmetyczne
exfoliate
złuszczyć (np. martwy naskórek)
steam
parować; para
pore
por (w skórze)
wipe sth off sth
zetrzeć coś z czegoś PHARSAL VERB
harden
utwardzać
toner
tonik (do twarzy)